START
PORADNIE
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Medycyny Pracy
Stomia
Dietetyk
DOM SENIORA
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
SKLEP
POZ
Lekarze
Jak zostać pacjentem
KONTAKT

Jak zostać pacjentem

KTO MOŻE BYĆ PACJENTEM W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, a także w przypadku wszystkich kobiet dodatkowo położną.  Wyboru takiego można dokonać 3 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest niezależny od wieku ani miejsca zameldowania.

Aby wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę i położną, pacjent musi wypełnić odpowiednią deklarację. Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie.  Osoby nieubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.

Pliki do pobrania:

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ZAPISANIA SIĘ DO PRZYCHODNI ?

  • Wzór deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki / położnej - pobierz z naszej strony odpowiedni druk i wydrukuj oraz uzupełnij, w przypadku wątpliwości pozostaw wolne rubryki, które pomogą wypełnić na miejscu nasi pracownicy w rejestracji.
  • Przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Posiadając kopię dokumentacji medycznej z poprzedniej przychodni można ją przekazać w rejestracji tak aby lekarze w naszej przychodni mogli zapoznać się z dotychczasowym leczeniem, zaleceniami oraz przeprowadzonymi badaniami diagnostycznymi.

 

PORADNIA CHIRURGICZNA
tel. 662 215 559
ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
tel. 885 331 221
ul. Przędzalniana 6/8, 95-100 Zgierz

SKLEP MEDYCZNY
tel: 725 232 221
ul. Wrocławska 20, 91-310 Łódź

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA
tel: 42 207 27 05
ul. Żywotna 17, 93-377 Łódź